Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Psiko - Sosyal Servis Birimi

 

FİZİKSEL DURUMU

  Görüşmeler için servise ait bağımsız dört oda ve bir grup odası ile idari kısımda da iki adet oda bulunmaktadır.

 

TANIMA FAALİYETLERİ

  Servis, kuruma gelen tüm hükümlü ve tutuklularla 3 gün içinde tanımaya yönelik görüşme yapar. Bu görüşmede hükümlü ve tutukluların önbilgilerini alarak hükümlü-tutukluyu tanımaya çalışır. Hükümlü ve tutuklu için YARDM Araştırma Değerlendirme  Formu ve Gözlem Sınıflandırma Formu doldurur. Bu doldurulan formlar UYAP sistemi üzerinden hükümlü ve tutukluların dosyasına kaydedilir. YARDM Araştırma Değerlendirme  Formu sonucunda çıkan müdahale programlarına yönelik  bireysel ve grup çalışmaları psikosoyal servis uzmanlarınca yapılmaktadır.

 

TANITMA FAALİYETLERİ

  Servis, kuruma gelen tüm hükümlü ve tutuklularla 3 gün içinde tanıma görüşmesi yaparken aynı zamanda bu hükümlü ve tutuklulara, kurumla ilgili tanıtıcı bilgi vermektedir. Bu kapsamda hükümlü-tutukluların koğuşa yerleştirme, aileleriyle iletişim kurma, kurumda düzenlenen mesleki faaliyetler ile sosyal ve kültürel programlara katılma, bireysel temel ihtiyaçlarını karşılama, disiplin kuralları gibi konularda bilgi aktarılmaktadır. Bu tanıtma faaliyetlerinde servisin amacı, hükümlü-tutuklu kişilerin yaşadıkları belirsizlik ve çaresizlik duygularıyla baş etmelerine yardımcı olmak suretiyle kısa zamanda kuruma uyum sağlayarak eğitim ve iyileştirilme çalışmalarına aktif olarak katılımının sağlanmasıdır.

 

YÖNLENDİRME VE

KOORDİNASYON FAALİYETLERİ

  Servise müracaat ederek yardım talebinde bulunan tüm hükümlü-tutuklular kurum içinde ilgili birimlere yönlendirilmektedir. Yaşadıkları psikiyatrik sorunları nedeniyle psikiyatrik tedavi görmesi öngörülen h/t sevk işlemleri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle  kurum doktoruna, meslek yada eğitim kurslarından yararlandırılması için kurum öğretmenine,  hukuki süreçler ve kurumsal yaşamlarındaki sorunlar nedeniyle kurum idaresine  ve infaz birimine yönlendirilmektedir.

 

İZLEME-DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

  Servis, hem kendi yaptığı çalışmalarda hem de kurumsal yaşamın diğer zamanlarında hükümlü-tutukları gözlemleyerek kuruma uyum süreçlerini değerlendirmektedir. Bu gözlemler sonucu elde edilen değerlendirme bilgileri İdare ve Gözlem Kurulu, Eğitim Kurulu, Disiplin Kurulu toplantılarında hem kurum yöneticilerine hem de diğer kurum çalışanlarına aktarılmaktadır. Ayrıca tüm hükümlü-tutukluların kurumda geçirdikleri 6 aylık dönemler için değerlendirilmesi yapılarak UYAP sistemi üzerinden Gözlem Sınıflandırma Formunun ilgili bölümü doldurularak kişinin dosyasına kaydedilmektedir.

 

BİREYSEL GÖRÜŞMELER

 Servis, kendisine dilekçe ile müracaatta bulunan, kurum idaresi yada çalışanları tarafından yönlendirilen, servisçe görüşülmesi gerektiği düşünülen durumlarda ve kriz hallerinde hükümlü-tutuklularla bireysel görüşmeler yapmaktadır. Yapılan bireysel görüşmeler, kişinin ihtiyaç durumuna göre yapılandırılarak, en kısa sürede olumlu sonuç alınmaya ve hükümlü-tutukluların sorunları çözülmeye çalışılmaktadır. Bireysel görüşmelerde görüşmenin niteliğine göre bazı test ve ölçekler de kullanılmaktadır. Bu test ve ölçekler arasında şunlar sayılabilir; Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, MMPI, Umutsuzluk Ölçeği yapılmış olup, bu görüşmelerin bilgileri UYAP sistemi üzerinden hükümlü-tutuklu kişilerin dosyasına kaydedilmiştir. Yine aynı dönem içerisinde kurumda yaşanan kriz durumlarına ilişkin olarak kriz görüşmesi yapılmış olup, bu görüşmelerin bilgileri de UYAP sistemi üzerinden kaydedilmiştir. Kendine zara verme davranışı olan h/t lere yönelik strateji belirleme toplantıları idare gözlem kurulunca yapılmakta ve alına kararlar doğrultusunda hükümlü ve tutukluların yakın takibi yapılmaktadır. Ayrıca kendine zarar verme davranışında bulunan h/t lere yönelik psikososyal servis raporları Genel Müdürlüğe bildirilmektedir.  

 

GRUP ÇALIŞMALARI

  Servis, kurumda bulunan hükümlü-tutukluların ihtiyacına göre grup çalışmaları düzenlemektedir. Bu çalışmalar planlandıktan sonra İdare ve Gözlem Kuruluna talep yazısı yazılmakta, bu talebe istinaden alınan İdare ve Gözlem Kurulu Kararı, kurum personelinin görebileceği yerlere asılarak ilan edilmekte ve öngörülen gün ve saatte servise ait Ali Rıza Vural Grup Çalışma Odasında gerçekleştirilmektedir. Grup çalışmalarında, düzenlenen programın içeriğine göre değişmesine karşın genellikle yazı tahtası çalışmaları, Powerpoint slaytlar, videolar, ev ödevleri gibi çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan grup çalışmalarının bilgileri hem fiziksel olarak hem de UYAP sistemi üzerinden kaydedilmektedir. Kurumda uygulanan grup çalışmalar; Aile Eğitimi Programı, Öfke Kontrol Programı, Önce Düşün Programı, Salıverilme Öncesi, Sigara Alkol Madde Bağımlılığı programlarıdır.

 

AİLE GÖRÜŞMELERİ

  Servis, kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluların talep etmeleri halinde aileleriyle iletişim kurarak kurumda oldukları bilgisini ve ziyaret edilme koşulları hakkında bilgi vermektedir. Bunun yanı sıra hükümlü-tutuklunun talep etme şartı aranmaksızın olağanüstü durumlarda yine aileleriyle iletişime geçilmektedir. Aile görüşmelerinde temel amaç, hükümlü-tutuklunun ailesinin desteğini alarak hükümlü-tutuklu kişinin kuruma uyum sürecini kolaylaştırmaktır.

 

DESTEK FAALİYETLERİ

  Servis, kurumda yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak kurum dışı kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından destek almaya çalışmaktadır. Bu alınan destekler kurumda düzenlenebilecek olan etkinliklerle, hükümlü-tutukluların maddi ve sosyal ihtiyaçlarıyla ilgilidir. Bu amaçla Denetimli Serbestlik Şube Müdürlükleri, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Üniversiteler, Bakanlıklar, Dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşlarından destek alınmaktadır.

 

STAJ FAALİYETLERİ

 Bakanlıkça kurumda staj yapmasına izin verilen öğrencilerin staj faaliyetleri servisin gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyet içerisinde öğrencilere, mesleklerine uygun olarak ceza infaz kurumlarındaki işleyiş tanıtılmakta ve servis faaliyetlerine etkin bir şekilde gözlemci olarak katılmaları sağlanmaktadır.

 

TAHLİYE SONRASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

  Kurumda hükümlü konumundayken tahliyesine 2 ay kalan kişilerle görüşülerek tahliye sonrası yaşamlarına yönelik destek faaliyeti sunulmaktadır. Kişinin ihtiyaç duyabileceği alanlar tespit edilerek başvurabileceği kurumlar hakkında bilgilendirilmektedir. Çocuklarına yönelik mağduriyetin giderilebilmesi amacıyla Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine, iş arama-bulma aşamasında destek alabilmeleri için Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüklerine, maddi yardımlarla ilgili valiliklere, belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına yönlendirme yapılarak görüşmelerin bilgileri UYAP sistemine kaydedilmektedir.

 

SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF  FAALİYETLER

  Servis hükümlü-tutukluların iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında Kurum Müdürlüğü ve Eğitim Birimiyle koordineli olarak sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemektedir. Çeşitli konularda konferanslar(sağlık, eğitim, din ve ahlak bilgisi, kişisel gelişim vb.), film gösterimleri, konserler, halk oyunu gösterileri, voleybol turnuvaları, tiyatro gösterileri, özel gün ve kutlamaları kurum bünyesinde yapılmaktadır.

 

ANNELERİNİN YANINDA KALAN ÇOCUKLARA  YÖNELİK FAALİYETLER

 

  Kurumda annelerinin yanında kalmakta olan 0-6 yaş arası çocukların gelişim süreçleri, ihtiyaç durumları, kuruma giriş-çıkış işlemleri servisçe takip edilmektedir. Çocuklar kurum koşullarının elverdiği ölçüde kurum kreşinden ve kurum oyun parkından yararlandırılmaktadır. Ayrıca, annesinin yanında kalmakta olan   36 ayını doldurmuş çocuklar annenin  isteğine bağlı olarak Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Adalet Anaokuluna gönderilmektedir. Temel ihtiyaçlarına yönelik servisçe yapılan tespitler Kurum Müdürlüğüyle paylaşılarak ihtiyaçlarının giderilmesine çalışılmaktadır. Yine bu amaçla bazı sivil toplum kuruluşlarından da destek alınmaktadır. Kurumda kalmasında ciddi sorunlar görülen çocukların ailelerine verilmesi yönünde ya da Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine bağlı kurumlarda bakım altına alınması için hem anneleriyle hem de aileleriyle ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlükleriyle iletişim kurulmaktadır. Kurumda bulunan çocukların bilgisi, ilgili formlara doldurularak Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne haftalık olarak  bildirilmektedir.

 

PERSONELE YÖNELİK FAALİYETLER

 

  Kurumda çalışan personelin talebi doğrultusunda servisçe bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Bu bireysel görüşmeler kayıt altına alınmamaktadır. Gerektiği durumlarda personelin durumuyla ilgili Kurum Müdürlüğüyle de paylaşımda bulunulmaktadır. Kurumda düzenlenen konser gibi etkinliklere de aktif olarak katılımları sağlanarak moral seviyeleri yükseltilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca talebi olan personelin katılımıyla bilgi yarışmaları da düzenlenmektedir.

 

İDARİ FAALİYETLER

  Serviste görevli olan sosyal hizmet uzmanları ile psikolog, idari olarak da İdare ve Gözlem Kurulu, Eğitim Kurulu ve Disiplin Kurulunda üye olarak görevlidirler. Bu görevleri gereği, hükümlü-tutukluların koğuş değiştirme talepleri, disiplin suçu gerektiren davranışlarla ilgili ve hükümlü-tutuklulara verilen yayınlara yönelik diğer kurul üyeleriyle bilgi alışverişinde bulunmaktadır. Servisçe yapılması gerektiği düşünülen değişikliklerle ilgili ya da hükümlü-tutukluların durumlarına yönelik raporlar hazırlanarak kurul başkanlığına sunulmaktadır. Ayrıca kurumu ziyaret eden heyetlere refakat edilerek servis ve kurumun işleyişi hakkında tanıtıcı bilgiler verilmektedir. İhtiyaç durumuna göre hükümlü-tutukluların koğuşları diğer kurul üyeleriyle birlikte ziyaret edilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

DOSYALAMA VE RAPORLAMA

  Serviste yapılan çalışmalar UYAP sistemine aktif olarak kaydedilmektedir. Ayrıca serviste gerekli klasörler fiziksel olarak da tutulmaktadır. Servisin yaptığı faaliyetler 3’er aylık dönemler halinde raporlaştırılarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ve Kurum Müdürlüğüne bildirilmektedir. Gönderilen raporlar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Standartlar Sistemine göre puanlanmaktadır.

 

DÜŞÜNCELER

  Nedeni her ne olursa olsun Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tüm tutuklu ve hükümlüler bizim toplumumuzun bireyleridir. Cezalarının bitiminden sonra yine bizim toplumumuza dönecekler, bizlerle aynı yaşamsal alanı paylaşacaklardır. Toplumda suç olgusunu azaltmak için, disiplinler arası bir çalışma hiç şüphesiz ki şarttır ve bilinmektedir. Ancak, bunun yanı sıra halen Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu-hükümlülerin de sosyal rehabilitasyonu sağlanmış, eğitimli ve bilinçli kişiler olarak topluma yeniden kazandırılmalarının gerekliliği unutulmamalıdır. Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, bu doğrultuda psiko-sosyal hizmet çalışmaları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı ciddiyetle sürdürülecektir.

 

Adres

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Yenikent Sincan/ANKARA

Telefon

Telefon : 0312 589 51 01

Faks : 0312 254 00 48

E-Posta

ankara.kadkcikisaretadalet.gov.tr