Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Eğitim Birimi

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmakta olan hükümlü tutuklulara yönelik eğitim – öğretim, iş-meslek eğitimi ve sosyal – kültürel faaliyetler önem ve  öncelik verilen konuların başında gelmektedir. Kurumumuzda yürütülen eğitim faaliyetlerinin amacı, hükümlü ve tutukluların rehabilitasyonunu önceleyerek, hükümlü ve tutukluların tahliyeleri sonrasında topluma kazandırılması ve aynı zamanda hükümlü tutukluların tahliye sonrasında işe yerleştirmelerinin yapılabileceği meslek kursları açmak ve faaliyetler düzenlenmeye çalışılmaktadır. Bu konuda Eğitim Birimi hükümlü ve tutukluları eğitime teşvik etme, onları bir mesleğe yönlendirme yönünde çalışmalarda bulunmaktadırlar. Eğitim Servisimiz kurumda bulunan diğer servislerle birlikte çalışmak suretiyle hükümlü ve tutukluların eğitsel sorunlarını çözme, eğitim ihtiyaçlarını belirleme yönünde bireysel görüşmeler yapmakta, sosyal uyumları, kendi aralarında uyumları ve toplu yaşamı öğrenme konularında destek vererek, kişilerin toplumla oryantasyonunu, bedensel, sosyal ve eğitsel gelişimlerinin sağlanması ve sportif faaliyetler için gereken girişimleri yaparak onlara destek olmaktadır.

Kurumumuzda okuma-yazma bilmeyenlere yönelik okuma yazma kursları, kuaförlük ve saç yapımı ve bakımı, tekstil, geleneksel el nakışları, yağlı boya resim  kurslarımız devam etmektedir. Bunun dışında  halk oyunları kurslar açılmakta bu kursların sonunda kursa katılan hükümlü tutuklular belirli aralıklarla çok amaçlı salonda diğer hükümlü tutukluklar ve konukların katılımlarında gösteri yapmaktadırlar. Açılan ve açılacak kurslar hükümlü tutukluların talebi, iş piyasası, günün şartları göz önünde bulundurularak eğitim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda açılmaktadır. Açılan kurslarda başarılı olanlara belgeleri törenle takdim edilmektedir.

Ceza İnfaz Kurumumuzda 20’şer kişi kapasiteli 3 adet dershanemiz bulunmaktadır. Dersliklerde okuma yazma kursları, Kur’an-ı Kerim öğretimi, kültürel kurslar düzenlenmekte, Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Fakülteleri ve ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar yapılmaktadır.

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, ilkokul mezunu veya ortaokulun herhangi bir kademesinden terk olan hükümlü tutuklular Açık Öğretim Orta Okuluna kaydedilmekte, Ortaokul mezunu ve lisenin herhangi bir kademesinden terk olan hükümlü tutuklular Açık Öğretim Lisesine kaydedilmekte, hükümlü tutukluların kayıtları, eğitim materyalleri kurum tarafından karşılanmakta ve sınavları kurumumuzda MEB ile ortaklaşa düzenlenmektedir.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan hükümlü tutukluların Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıtları kendi istekleri ve tercihleri doğrultusunda yapılmaktadır. Kurumda bulunan tüm hükümlü tutuklular ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlara başvuru yapıp sınavlara kurumumuzda girebilmektedir. Ayrıca üniversitelerin kabul etmesi durumunda örgün eğitime kayıt olan hükümlü tutukluların da eğitimleri devam etmektedir.

Kurumumuzda kalmakta olan hükümlü tutuklular ve kurum personelinin faydalanması için kütüphane oluşturulmuştur. Kütüphanemizde çeşitli alanlarda 7000’in üzerinde kayıtlı kitabımız bulunmakta olup; her üç aylık dönem içerisinde ortalama 1200 kitap hükümlü ve tutuklular tarafından okunmaktadır. Kütüphanemizin her geçen gün daha da zenginleştirilmesi konusunda çalışmalarımız devam etktedir. Hükümlü tutuklular kütüphane dışında da kendileri kitap ve dergi edinebilmektedir. Ayrıca Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesiyle ortaklaşa çalışılarak hükümlü tutukların istediği ve kütüphanemizde bulunmayan kitaplar halk kütüphanesinden ödünç alınarak hükümlü ve tutuklulara istifadesine sunulmaktadır. Hükümlü tutuklular dergi ve günlük gazetelere abone olabilmektedirler.

Kurumumuzda eğitim öğretimin yanında, hükümlü ve tutukluların kurumda bulundukları süreyi en olumlu şekilde ve kendilerini sosyal kültürel anlamda geliştirecek sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. Bu faaliyetlerden bazıları: Konserler, konferanslar, seminerler, bilgi yarışmaları, sinema gösterimleri, tiyatro gösterileri, spor müsabakaları vb. faaliyetlerdir.

Kurumumuzda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen 2 vaiz görev yapmaktadır. Kurumda bulunan her hükümlü tutuklu istediklerinde bu görevliler ile görüşme yapabilmekte dini faaliyetlere, talep etmeleri halinde katılmaktadırlar.

Kurumumuz yerli ve yabancı heyetler tarafından sık sık ziyaret edilmekte yapılan çalışmalar yerinde görülüp; takdirle karşılanmaktadır.

 

 

Adres

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Yenikent Sincan/ANKARA

Telefon

Telefon : 0312 589 51 01

Faks : 0312 254 00 48

E-Posta

ankara.kadkcikisaretadalet.gov.tr