Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Mart Ayı İçin Verilen Açık Görüşe ilişkin Önemli Duyuru
01.12.2021

                                                                                                 T.C.

                                                                                  ADALET BAKANLIĞI

                                                         Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

 

 

    Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen kurallar ile Sağlık Bakanlığının 26/11/2021 tarih ve 13588366-149-1637 sayılı tavsiye kararları doğrultusunda;1-31 Aralık 2021 tarihleri arasında anılan Yönetmelik'in 9'uncu ve 14'üncü maddesinde belirtilen 2 yakını ve 18 yaşını doldurmamış olan çocukları ile 2(iki) kez kapalı ve 1(bir)kez açık görüş yaptırılacaktır.

 

Ziyaretçilerin Açık Görüşe Kabul Edilebilmeleri İçin;

 1. Ziyarete, hükümlü/tutuklunun 2 yakını ve 18 yaşını doldurmamış çocukları kabul edilecek olup; 18 yaşını doldurmuş hükümlü/tutuklu çocukları 2 yakınından biri olarak değerlendirilecektir.

2. Ziyarete aşağıda maddeler halinde sıralanan koşullardan birinin sağlanması halinde izin verilecektir.

 

   A. 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüş yapabilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması (en az 2 doz aşı)

  B. Son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış NEGATİF PCR testi istenecektir.

  C. 6-12 yaş arası çocuklardan son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış Negatif PCR test sonucu istenecektir.

  D. 6 Yaş altı çocuklardan PCR testi istenmeyecektir.

 

3. HES kodu sorgulaması yapılarak görüşe alınacak, HES kodu riskli bulunanlar ziyarete alınmayacaktır.

4. Görüşe gelen ziyaretçilerin ateş ve öksürük belirtileri kontrol edilerek ateş ölçüm derecesi 38 ve üzeri olanlar ile hastalık belirtisi gösterenler ziyarete alınmayacaktır.

5. Hükümlü ve tutukluların Sağlık Bakanlığı COVİD-19 Temaslı Takibi ve Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberinde belirtilen önerilen aşı şemasını tamamlayan kişiler ile son 180 gün içerisinde hastalığı geçiren kişilerin açık görüşlerine izin verilecektir.

6. Açık görüşler sırasında hükümlü ve tutuklular için getirilen eşyalar kabul edilemeyecek olup eşya kabulleri kapalı görüşlerde yapılacaktır.

7. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasından hükümlü olanlar ise anılan yönetmeliğin 11.inci ve 12.inci maddesi uyarınca 1 kez kapalı ve 1 kez açık görüş yaptırılacaktır.

8. Alınan sağlık tedbirleri kapsamında açık görüşler yaptırılacak olup; görüşlere zamanında gelinmesi gerekmektedir.

9. Açık görüşler Adalet Bakanlığının 27/11/2021 tarih ve 77204178.207.00/14785/1227226 sayılı yazısı doğrultusunda 30 dakika ile sınırlı olacaktır.

10. Ziyaretçiler aralarında 1 metre mesafe olacak şekilde oturup hükümlü/tutuklularla herhangi bir temasta bulunmayacaktır.

11. COVİD-19 belirtisi ve temas sorgulaması yapılarak ateş,öksürük,burun akıntısı,solunum sıkıntısı belirtisi olan, temas nedeni ile karantinaya alınan hükümlü/tutuklulara ziyaret izni verilmeyecektir.

 

 

 

Adres

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Yenikent Sincan/ANKARA

Telefon

Telefon : 0312 589 51 01

Faks : 0312 254 00 48

E-Posta

ankara.kadkcikisaretadalet.gov.tr