RESMİ KURUMLAR
Sağlık Birimi

Kurumumuzda bulunan sağlık biriminde Sağlık Bakanlığından görevlendirilen 1 Aile Hekimi, 1 Aile Sağlığı Elemanı, 4 Sağlık Memuru görev yapmaktadır.

Kurumumuzda görevlendirilen aile hekimi kontrolünde sağlık biriminde ;

  • Kuruma yeni katılan tutuklu/hükümlülerin katılış muayenelerinin yapılması,
  • Kurumda bulunan gebe ve çocukların izlenim ve aşılarının takiplerinin yapılması,
  • Rahatsızlığı bulunan tutuklu/hükümlülerin muayenelerinin yapılarak gerekli görülenlerin ileri sağlık kuruluşlarına sevklerinin planlanması,
  • İleri sağlık kurumlarına sevk edilen tutuklu/hükümlere sevk esnasında refakat edilmesi ve gerekli muayene ve tetkik işlemlerinin yaptırılması,
  • Kurum sağlık biriminde veya ileri sağlık kurumlarında reçete ile ilaç yazılan tutuklu/hükümlülerin eczanelerden ilaçlarının temin edilerek kendilerine ulaştırılmasının sağlanması,
  • Koğuşlarda bulundurulmayacak ilaçların hazırlanması ve dağıtımının yapılması,
  • Gıda işlerinde çalışan tutuklu/hükümlülere hijyen konusunda eğitim verilmesi ve önerilerde bulunulması,
  • Bazı kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilerek kurum genelinde tarama ve sağlık kontrollerinin yaptırılması,
  • Kurumumuzda sağlıkla ilgili yazışmaların yapılması,

Bu işlerin yapılması için kurumumuzda bulunan sağlık birimi 4 odadan mevcut olup ayrıca hasta tutuklu/hükümlülerin gözetim altında kalabilecekleri 3 yataklı, banyo ve tuvaleti bulunan yataklı revir birimi de bulunmaktadır.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →Teknik Ofis Birimi←