RESMİ KURUMLAR
Psiko-Sosyal

FİZİKSEL DURUMU

Görüşmeler için servise ait bağımsız bir oda ve grup odası ile İdari kısımda da bir adet oda bulunmaktadır.

TANIMA FAALİYETLERİ

Servis, kuruma gelen tüm hükümlü ve tutuklularla 3 gün içinde tanımaya yönelik görüşme yapar. Bu görüşmede hükümlü ve tutukluların önbilgilerini alarak hükümlü-tutukluyu tanımaya çalışır. Hükümlü ve tutuklu için Tanıma Formu ve Gözlem Sınıflandırma Formu doldurur. Bu doldurulan formlar UYAP sistemi üzerinden hükümlü ve tutukluların dosyasına kaydedilir. 01.01.2013 – 21.10.2013 tarihleri arasında 300 hükümlü ve tutukluyla tanıma görüşmesi yapılmıştır. Bu yapılan görüşmelerde doldurulan tanıma formu ile gözlem sınıflandırma formları UYAP sistemi üzerinden hükümlü-tutukluların dosyasına kaydedilmiştir.

TANITMA FAALİYETLERİ

Servis, kuruma gelen tüm hükümlü ve tutuklularla 3 gün içinde tanıma görüşmesi yaparken aynı zamanda bu hükümlü ve tutuklulara, kurumla ilgili tanıtıcı bilgi vermektedir. Bu kapsamda hükümlü-tutukluların koğuşa yerleştirme, aileleriyle iletişim kurma, kurumda düzenlenen mesleki faaliyetler ile sosyal ve kültürel programlara katılma, bireysel temel ihtiyaçlarını karşılama, disiplin kuralları gibi konularda bilgi aktarılmaktadır. Bu tanıtma faaliyetlerinde servisin amacı, hükümlü-tutuklu kişilerin yaşadıkları belirsizlik ve çaresizlik duygularıyla baş etmelerine yardımcı olmak suretiyle kısa zamanda kuruma uyum sağlayarak eğitim ve iyileştirilme çalışmalarına aktif olarak katılımının sağlanmasıdır.

YÖNLENDİRME VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİ

Servise müracaat ederek yardım talebinde bulunan tüm hükümlü-tutuklular kurum içinde ilgili birimlere yönlendirilmektedir. 01.01.2013 – 21.10.2013 tarihleri arasında; yaşadıkları psikiyatrik sorunları nedeniyle psikiyatrik tedavi görmesi öngörülen 55 kişi sevk işlemleri için kurum doktoruna, diğer sağlık sorunları nedeniyle 81 kişi kurum doktoruna, 32 kişi meslek yada eğitim kurslarından yararlandırılması için kurum öğretmenine, 89 kişi de hukuki süreçler ve kurumsal yaşamlarındaki sorunlar nedeniyle Kurum 2.Müdürlüğü ve infaz birimine yönlendirilmiştir.

İZLEME-DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

Servis, hem kendi yaptığı çalışmalarda hem de kurumsal yaşamın diğer zamanlarında hükümlü-tutukları gözlemleyerek kuruma uyum süreçlerini değerlendirmektedir. Bu gözlemler sonucu elde edilen değerlendirme bilgileri İdare ve Gözlem Kurulu, Eğitim Kurulu, Disiplin Kurulu toplantılarında hem kurum yöneticilerine hem de diğer kurum çalışanlarına aktarılmaktadır. 01.01.2013 – 21.10.2013 tarihleri arasında 184 hükümlü-tutuklu sosyal ve psikolojik açıdan değerlendirilerek gerekli iyileştirme ve yönlendirme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca tüm hükümlü-tutukluların kurumda geçirdikleri 6 aylık dönemler için değerlendirilmesi yapılarak UYAP sistemi üzerinden Gözlem Sınıflandırma Formunun ilgili bölümü doldurularak kişinin dosyasına kaydedilmektedir.

BİREYSEL GÖRÜŞMELER

Servis, kendisine dilekçe ile müracaatta bulunan, kurum idaresi yada çalışanları tarafından yönlendirilen, servisçe görüşülmesi gerektiği düşünülen durumlarda ve kriz hallerinde hükümlü-tutuklularla bireysel görüşmeler yapmaktadır. Yapılan bireysel görüşmeler, kişinin ihtiyaç durumuna göre yapılandırılarak, en kısa sürede olumlu sonuç alınmaya ve hükümlü-tutukluların sorunları çözülmeye çalışılmaktadır. Bireysel görüşmelerde görüşmenin niteliğine göre bazı test ve ölçekler de kullanılmaktadır. Bu test ve ölçekler arasında şunlar sayılabilir; Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, MMPI, Umutsuzluk Ölçeği. 01.01.2013 – 21.10.2013 tarihleri arasında toplam 1679 bireysel görüşme yapılmış olup, bu görüşmelerin bilgileri UYAP sistemi üzerinden hükümlü-tutuklu kişilerin dosyasına kaydedilmiştir. Yine aynı dönem içerisinde kurumda yaşanan kriz durumlarına ilişkin olarak toplam 21 kriz görüşmesi yapılmış olup, bu görüşmelerin bilgileri de UYAP sistemi üzerinden kaydedilmiştir.

GRUP ÇALIŞMALARI

Servis, kurumda bulunan hükümlü-tutukluların ihtiyacına göre grup çalışmaları düzenlemektedir. Bu çalışmalar planlandıktan sonra İdare ve Gözlem Kuruluna talep yazısı yazılmakta, bu talebe istinaden alınan İdare ve Gözlem Kurulu Kararı, kurum personelinin görebileceği yerlere asılarak ilan edilmekte ve öngörülen gün ve saatte servise ait Ali Rıza Vural Grup Çalışma Odasında gerçekleştirilmektedir. Grup çalışmalarında, düzenlenen programın içeriğine göre değişmesine karşın
,genellikle yazı tahtası çalışmaları, Powerpoint slaytlar, videolar, ev ödevleri gibi çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan grup çalışmalarının bilgileri hem fiziksel olarak hem de UYAP sistemi üzerinden kaydedilmektedir. 01.01.2013 21.10.2013 tarihleri arasında aşağıdaki grup çalışmaları yapılmış ve belirtilen sayıda hükümlü-tutuklu bu çalışmalara katılmıştır.

 

Programın Adı            Düzenlenme Sayısı   Katılan kişi sayısı  
0-3Yaş Aile Eğitimi  Programı      3 grup                    45
3-6 Yaş Aile Eğitimi Programı      4 grup                    60
12-18 Yaş Aile Eğitimi Programı  2 grup                    30
7-11 Yaş Aile Eğitimi Programı    2 grup                    30

AİLE GÖRÜŞMELERİ

Servis, kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluların talep etmeleri halinde aileleriyle iletişim kurarak kurumda oldukları bilgisini ve ziyaret edilme koşulları hakkında bilgi vermektedir. Bunun yanı sıra hükümlü-tutuklunun talep etme şartı aranmaksızın olağanüstü durumlarda yine aileleriyle iletişime geçilmektedir. Aile görüşmelerinde temel amaç, hükümlü-tutuklunun ailesinin desteğini alarak hükümlü-tutuklu kişinin kuruma uyum sürecini kolaylaştırmaktır. 01.01.2013 – 21.10.2013   tarihleri arasında toplam 602 aile görüşmesi yapılmış olup, bu görüşmelerin 8’si yüzyüze, diğerleri de telefonla gerçekleştirilmiştir.

DESTEK FAALİYETLERİ

Servis, kurumda yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak kurum dışı kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından destek almaya çalışmaktadır. Bu alınan destekler kurumda düzenlenebilecek olan etkinliklerle, hükümlü-tutukluların maddi ve sosyal ihtiyaçlarıyla ilgilidir. Bu amaçla Denetimli Serbestlik Şube Müdürlükleri, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Üniversiteler, Bakanlıklar, Dernekler destek alınan belli başlı kurum ve kuruluşlardır. 01.01.2013 – 21.10.2013 tarihleri arasında 62 hükümlü-tutuklunun çocuklarına yardım alabilmesi ve kurum bakımında kalan çocuklarıyla iletişim kurabilmeleri amacıyla Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden, 3 hükümlünün tahliye sonrası ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüklerinden, 38 kişi Sosyal Hizmetler Eğitim Ve Yardım Vakfına yönlendirilmiştir.

STAJ FAALİYETLERİ

Bakanlıkça kurumda staj yapmasına izin verilen öğrencilerin staj faaliyetleri servisin gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyet içerisinde öğrencilere, mesleklerine uygun olarak ceza infaz kurumlarındaki işleyiş tanıtılmakta ve servis faaliyetlerine etkin bir şekilde gözlemci olarak katılmaları sağlanmaktadır.

TAHLİYE SONRASINA YÖNELİK ÇALIŞMALA

Kurumda hükümlü konumundayken tahliyesine 2 ay kalan kişilerle görüşülerek tahliye sonrası yaşamlarına yönelik destek faaliyeti sunulmaktadır. Kişinin ihtiyaç duyabileceği alanlar tespit edilerek başvurabileceği kurumlar hakkında bilgilendirilmektedir. Çocuklarına yönelik mağduriyetin giderilebilmesi amacıyla Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine, iş arama-bulma aşamasında destek alabilmeleri için Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüklerine, maddi yardımlarla ilgili valiliklere, belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına yönlendirme yapılarak görüşmelerin bilgileri UYAP sistemine kaydedilmektedir.

SOSYAL,KÜLTÜREL VE SPORTİF  FAALİYETLER

Servis hükümlü-tutukluların iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında Kurum Müdürlüğü ve Eğitim Birimiyle koordineli olarak sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemektedir. Denetim tarihi olan 01.01.2013 – 25.09.2013 tarihleri arasında ;
     1- 01.02.2013 tarihinde 'Bidat ve Hurafeler' isimli konferans Yenimahalle İlçe vaizesi Münevver SERİM GÜNGÖR tarafından,
2- 08.03.2013 tarihinde 'Diyabet ve Korunma Yolları' isimli konferans Anadolu Lions Diyabet teşhis tedavi ve eğitim vakfı tarafından,
3- 15.03.2013 tarihinde 'Kan, Deri ve Zührevi Hastalıklar' isimli konferans Anadolu Lions Diyabet teşhis tedavi ve eğitim vakfı tarafından,
4- 15.03.2013 tarihinde 'Beslenme Pramidi, Sağlıklı Beslenme ve Besin Yetersizliğinden Oluşan Hastalıklar' isimli konferans Anadolu Lions Diyabet teşhis tedavi ve eğitim vakfı tarafından,
5- 15.03.2013 tarihinde 'Hijyen' isimli konferans Anadolu Lions Diyabet teşhis tedavi ve eğitim vakfı tarafından,
6- 19.03.2013 tarihinde 'Şehitlik Nedir?' isimli konferans Yenimahalle İlçe vaizesi Münevver SERİM GÜNGÖR tarafından,
7- 01.01.2013 - 31.03.2013 tarihleri arasında kurum bünyesinde 15 film gösterimi yapılmıştır.
8- 07.03.2013 tarihinde Türk Halk Müziği Konseri Ankara Barosu Türk Halk Müziği Korosu tarafından, 
9- 08.03.2013 tarihinde  Türk Halk Müziği Konseri Ankara Soroptimist Kulübü Derneği tarafından,
10- 18.03.2013 tarihinde T/H ler için volaybol turnuvası düzenlenmiştir.
11- 09.04.2013 tarihinde ' Aile' isimli konferans Yenimahalle İlçe vaizesi Münevver SERİM GÜNGÖR tarafından,
12- 17.04.2013 tarihinde 'Besmelrnin hakikati' isimli konferans Hizmet Vakfı görevlileri tarafından,
13- 02.04.2013 tarihinde 'İktisat ve tasarruf bilincinin kazandırılması ' isimli konferans Hizmet Vakfı görevlileri tarafından,
14- 30.04.2013 tarihinde 'Nikah' isimli konferans  Yenimahalle İlçe vaizesi Münevver SERİM GÜNGÖR tarafından,
15- 07.05.2013 tarihinde 'Boşanma' isimli konferans Yenimahalle İlçe vaizesi Münevver SERİM GÜNGÖR tarafından,
16- 08.05.2013 tarihinde 'Oyun Eğitimi' isimli konferans Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri tarafından,
17- 12.05.2013 tarihinde 'İslamiyette Annelik' isimli konferans Diyanet işleri başkanı Prof. Mehmet GÖRMEZ tarafından,
18- 04.06.2013 tarihinde ' Aile' isimli konferans Yenimahalle İlçe vaizesi Münevver SERİM GÜNGÖR tarafından,
19- 06.06.2013 - 13.06.2013 - 20.06.2013 - 27.06.2013 tarihlerinde 'Besmelrnin hakikati, 'İktisat ve tasarruf bilincinin kazandırılması ve Allah için sevmenin ölçüsü'  isimli konferans Hizmet Vakfı görevlileri tarafından,
20- 27.06.2013 tarihinde 'Ramazan ve Önemi' isimli konferans Diyanet işleri başkanlığı aile ve dini rehberlik dairesi başkanı Prof.Dr. Huriye MARTI tarafından,
21- 01.04.2013 - 30.06.2013 tarihleri arasında 18 adet film gösterimi yapılmıştır.
22- 17.04.2013 tarihinde Türk Tasavvuf Musikisi konseri Çankaya İlçe Müftülüğü tarafından, 
23- 24.04.2013 tarihinde  '23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 93. Yılı' etkinliği Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Ankara Şubesi tarafından,
24- 17.05.2013 tarihinde Türk Halk Müziği konseri Akyurt Lions Klübü tarafından,
25- 19.06.2013 tarihinde Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa sünnet programı münasebetiyle konser düzenlenmiştir.
26- 17.04.2013 tarihinde Çankaya İlçe müftülüğü ile ortaklaşa 'Kutlu Doğum' isimli tiyatro oyunu gösterilmiştir.
27- ''İktisat ve tasarruf bilincinin kazandırılması'' adlı konferans Hizmet Vakfı görevlileri tarafından;

ANNELERİNİN YANINDA KALAN ÇOCUKLARA YÖNELİK FAALİYETLER

Kurumda annelerinin yanında kalmakta olan 0-6 yaş arası çocukların gelişim süreçleri, ihtiyaç durumları, kuruma giriş-çıkış işlemleri servisçe takip edilmektedir. 25.09.2013 tarihi itibariyle 26 çocuk annesinin yanında kalmaktadır. Çocuklar kurum koşullarının elverdiği ölçüde kurum kreşinden ve kurum oyun parkından yararlandırılmaktadır. Temel ihtiyaçlarına yönelik servisçe yapılan tespitler Kurum Müdürlüğüyle paylaşılarak ihtiyaçlarının giderilmesine çalışılmaktadır. Yine bu amaçla bazı sivil toplum kuruluşlarından da destek alınmaktadır. Kurumda kalmasında ciddi sorunlar görülen çocukların ailelerine verilmesi yönünde ya da Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine bağlı kurumlarda bakım altına alınması için hem anneleriyle hem de aileleriyle ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlükleriyle iletişim kurulmaktadır. 3 aylık dönemler halinde kurumda bulunan çocukların bilgisi, ilgili formlara doldurularak Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilmektedir.

PERSONELE YÖNELİK FAALİYETLER

Kurumda çalışan personelin talebi doğrultusunda servisçe bireysel görüşmeler yapılmaktadır. 01.01.2013 – 21.10.2013 tarihleri arasında toplam 32 personel görüşmesi yapılmıştır. Bu bireysel görüşmeler kayıt altına alınmamaktadır. Gerektiği durumlarda personelin durumuyla ilgili Kurum Müdürlüğüyle de paylaşımda bulunulmaktadır. Kurumda düzenlenen konser gibi etkinliklere de aktif olarak katılımları sağlanarak moral seviyeleri yükseltilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca talebi olan personelin katılımıyla bilgi yarışmaları da düzenlenmektedir.

İDARİ FAALİYETLER

Serviste görevli olan sosyal hizmet uzmanları ile psikolog, idari olarak da İdare ve Gözlem Kurulu, Eğitim Kurulu ve Disiplin Kurulunda üye olarak görevlidirler. Bu görevleri gereği, hükümlü-tutukluların koğuş değiştirme talepleri, disiplin suçu gerektiren davranışlarla ilgili ve hükümlü-tutuklulara verilen yayınlara yönelik diğer kurul üyeleriyle bilgi alışverişinde bulunmaktadır. Servisçe yapılması gerektiği düşünülen değişikliklerle ilgili ya da hükümlü-tutukluların durumlarına yönelik raporlar hazırlanarak kurul başkanlığına sunulmaktadır. Ayrıca kurumu ziyaret eden heyetlere refakat edilerek servis ve kurumun işleyişi hakkında tanıtıcı bilgiler verilmektedir. İhtiyaç durumuna göre hükümlü-tutukluların koğuşları diğer kurul üyeleriyle birlikte ziyaret edilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

DOSYALAMA VE RAPORLAMA

Serviste yapılan çalışmalar UYAP sistemine aktif olarak kaydedilmektedir. Ayrıca serviste gerekli klasörler fiziksel olarak da tutulmaktadır. Servisin yaptığı faaliyetler 3’er aylık dönemler halinde raporlaştırılarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ve Kurum Müdürlüğüne bildirilmektedir. Gönderilen raporlar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Standartlar Sistemine göre puanlanmaktadır.

DÜŞÜNCELER

Nedeni her ne olursa olsun Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tüm tutuklu ve hükümlüler bizim toplumumuzun bireyleridir. Cezalarının bitiminden sonra yine bizim toplumumuza dönecekler, bizlerle aynı yaşamsal alanı paylaşacaklardır. Toplumda suç olgusunu azaltmak için, disiplinler arası bir çalışma hiç şüphesiz ki şarttır ve bilinmektedir. Ancak, bunun yanı sıra halen Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu-hükümlülerin de sosyal rehabilitasyonu sağlanmış, eğitimli ve bilinçli kişiler olarak topluma yeniden kazandırılmalarının gerekliliği unutulmamalıdır. Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, bu doğrultuda psiko-sosyal hizmet çalışmaları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı ciddiyetle sürdürülecektir.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →Teknik Ofis Birimi←