RESMİ KURUMLAR
Kurum Müdürü Mesajı

Gelişen dünyada olduğu gibi ülkemizde de, hızlı bir çağdaşlaşma süreci yaşanmaktadır. Bu gelişme ve değişme sürecinde, dikkat çekici bir unsur da, ceza infaz kurumları alanında yapılan yeniliklerdir. Anayasamızın 2. Maddesi Türkiye Cumhuriyetini tanımlarken; insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu, belirtmektedir.

Ceza İnfaz Kurumlarının kaliteli işgücü, uygun fiziki ve teknik donanım imkânları ve en iyi teknolojik olanaklara kavuşturulması, daha yaşanabilir hale getirilmesi ana hedefini oluşturmaktadır.

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda kalmakta olan tutuklu veya hükümlülerin eğitim seviyelerini yükseltmek, iş ve meslek sahibi olmalarını sağlamak, cezaevi yaşantısını mümkün olduğu ölçüde sosyal hayata yaklaştırmak, topluma yararlı birer birey olarak yeniden topluma kazandırmak hedeflenmektedir.

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuz 2006 yılında hizmete girmiştir. Hizmete girdiği zamandan bugüne kadar caza infaz kurumunda kalmakta olan hükümlü ve tutukluların mahkemelerce verilen cezalarının infazıyla birlikte, kurumda bulundukları süreyi çalışarak, üreterek, bir meslek ve sanat sahibi olarak geçirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef kurumumuzun kadın cezaevi olmasından dolayı daha da önem arz etmektedir.

Ceza infaz kurumumuzdan eğitim öğretim, meslek kurslarına katılarak tahliye olan tüm hükümlü tutuklulara sosyal hayatta başarılar, kurumumuzda kalmakta olanlara ise kurum olarak açtığımız eğitim öğretim ve meslek edindirme kurslarına katılmalarını dilerim.

  Ruhiye KÜNÜ  
Kurum Müdürü

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →Teknik Ofis Birimi←